Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Donc
  • Deci

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 15
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:This article outlines the evolution of the conjunction “so” by means of a diachronic approach to the conceptualization of space and time in the old Romanian language. The various stages of the grammaticalization of these concepts are illustrated through representative examples that are meant to observe the evolution and the relations between the layers that the above-mentioned conjunction acquired along time, assuming consecutive, causal, final and conclusive nuances in different proportions function of the communication needs. The instrumentalization and specialized meaning that this conjunction possesses today are related both to the complex elements of the competition between meanings and to those of neglect towards the etymological ancestry.
Cuvinte-cheie:evolution/diachronic process; history of Romanian literary language; philosophy of language; spatiality; temporality
Limba: franceză, română
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO