“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Considerații despre structura predicatului în limba română

Author:
Publication: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Section Prieteni și colaboratori, p. 263-280
ISBN:978-606-714-389-8
Editors:Adina Chirilă
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 14

1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
3Marina RădulescuRelația sintactică dintre subiect și predicatLR, XXIX (1), 111980
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
6Elena NeagoeObservații asupra definiției verbului copulativCL, XIV (1), 951969
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: