Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații despre structura predicatului în limba română

Autor:
Publicația: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Secțiunea Prieteni și colaboratori, p. 263-280
ISBN:978-606-714-389-8
Editori:Adina Chirilă
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
3Marina RădulescuRelația sintactică dintre subiect și predicatLR, XXIX (1), 111980
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
6Elena NeagoeObservații asupra definiției verbului copulativCL, XIV (1), 951969
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: