“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotări

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XI-XII, p. 111-144
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:In this study, the author achieves an exhaustive and coherent description of the attribute in the Romanian language, according to two (sub)criteria, which act in compulsory succession: a. categorial or morphological (= class of words through which the attribute is expressed); b. relational or syntactical (means of subordination for the attribute). According to the first sub-criterion, the author describes, along with the set of attributes unanimously accepted, a numeral attribute, an interjectional attribute, a “noun” attribute and locution subdivisions of the main types of attributes (expressed by nouns, adjectives, verbs, adverbs). The second sub criterion, the relational one, is extended from the attributes expressed by nouns and pronouns to all the others (expressed by adjectives, verbs, numerals, adverbs), thus obtaining as members of the classification only formations in -al (‘nominatival’, ‘prepoziţional’, infinitival’ etc.). The last term in the extended name of the attribute refers one way or the other to the name of the “relatem” (= mode of subordination), which is only one each time. The terminal of the classification (= whole inventory of relational and categorial types of attributes in Romanian) is a unitary one, terminologically standardized, and therefore it significantly diminishes the equivoques, the inappropriate and redundant elements.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 16

1Rozalia ColciarApoziția ecuativă și valorile ei semantico-pragmatice în textul dialectalDR, s.n., XXIV (2), 1472019pdf
html
1Ionuț PomianSintagme pronominale cuantificaționale complexe. Cu referire specială la „unul”DR, s.n., XXIII (1), 642018pdf
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
0G. G. NeamțuAcord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?DR, s.n., XXI (1), 682016pdf
html
0Cristina Corla HanțGrupul prepozițional în limba română. Trăsături distincteLRM, XXV (5-6), 2352015pdf
0Cristina Corla HanțObservations regarding the status of the preposition “a” in RomanianJRLS, 6, 500-5042015pdf
html
0Cristina Corla HanțA problematic structure: “în juru-mi”GIDNI, 2, 559-5652015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
0Maria Vulișici AlexandrescuConsiderații pe marginea pro-formelorNeamțu, 6652015pdf
1Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf
4Veronica Ana VlasinCâteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivulNeamțu, 6452015pdf
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
2Adrian ChircuConstrucţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPSControverse, I, 212010pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 51, 2008). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2008LR, LVIII (3), 311-4542009pdf
0Simion RăchișanIntegratorii sintagmatici supraordonatori/subordonatoriDR, s.n., XIV (2), 151-1652009pdf
html

References in this publication: 23

7G. G. NeamțuObservations sur le statut morphologique du participe et du ‘supin’ en roumainStudia UBB, LI (2)2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
3G. G. NeamțuSegmente morfematice cofuncționale în flexiunea verbală analiticăSCL, XLIX (1-2), 2171998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
4D. D. DrașoveanuPropoziții contrase și propoziții abreviate (II)CL, XXXIV (2), 1231989
6D. D. DrașoveanuPropoziții contrase și propoziții abreviate (I)CL, XXXIII (1), 351988
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
4G. GruițăContribuții la studiul numeralului românescCL, XXXII (1), 211987
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
5D. D. DrașoveanuNominativul și acuzativul – schițe sintactice cu adnotăriCL, XXVII (1), 371982
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
8D. D. DrașoveanuSintagma „verb + adjectiv” – o certitudine?CL, XVIII (2), 2651973
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
7D. D. DrașoveanuO clasificare a cazurilor cu aplicare în problema posesivelorCL, XIV (1), 771969
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
2D. D. DrașoveanuProbleme de sintaxă ridicate de „Revista de pedagogie” pe marginea volumului „Analize gramaticale și stilistice”CL, VI (2), 4291961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: