“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Câteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivul

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 645
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Remarks on the morphological status of some prepositional phrases with Genitive3 in Romanian]
The study is dedicated to some structures formed by preposition + noun + definite article -a/-ul/-le known as prepositional phrases, regime for a genitive 3 in Romanian. Analizying numerous sets of examples extracted from dialectal texts, we identified a special category of nouns that reflect the spatial positioning of object’s parts, organized at the level of expression in the form of genitive (possession). This semantic feature, along with morpho-syntactic characteristics discussed by different grammar studies, represents an extra argument for considering them nouns, not prepositional phrases.
Key words:
  • locuţiune prepoziţională, substantiv, articol, criterii morfosintactice, criterii semantice
  • prepositional phrase, noun, definite article, morpho-syntactic criteria, semantic criteria
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 8

39G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
1Alexandra CunițăLocuţiunile prepoziţionale – instrumente cu încǎrcǎturǎ culturalǎ ale (re)configurǎrii referentului substantivului regimDindelegan2007
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
383Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
127Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
270Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
99G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
137D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: