Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivul

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 645
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Remarks on the morphological status of some prepositional phrases with Genitive3 in Romanian]
The study is dedicated to some structures formed by preposition + noun + definite article -a/-ul/-le known as prepositional phrases, regime for a genitive 3 in Romanian. Analizying numerous sets of examples extracted from dialectal texts, we identified a special category of nouns that reflect the spatial positioning of object’s parts, organized at the level of expression in the form of genitive (possession). This semantic feature, along with morpho-syntactic characteristics discussed by different grammar studies, represents an extra argument for considering them nouns, not prepositional phrases.
Cuvinte-cheie:
  • locuţiune prepoziţională, substantiv, articol, criterii morfosintactice, criterii semantice
  • prepositional phrase, noun, definite article, morpho-syntactic criteria, semantic criteria
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

0G.G. Neamțu, Lavinia Nasta, Diana-Maria RomanSubclasa substantivelor „semiindependente”. De la ipoteză la tezăDR, s.n., XXVI (1), 19-612021pdf
html
1Veronica Ana VlasinIpostaze ale unui genitiv al „timpului”Dragoș, 332-3402019pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
1Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf

Referințe în această publicație: 8

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
1Alexandra CunițăLocuţiunile prepoziţionale – instrumente cu încǎrcǎturǎ culturalǎ ale (re)configurǎrii referentului substantivului regimDindelegan2007
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: