“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Auxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentar

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 47
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Auxiliary predicate – conditioning term for the additional predicative element]
In this study we tried to demonstrate that the conditioning term of a supplementary predicative can be represented both by predicative verbs and by auxiliary verbs: a ajunge, a deveni, a fi, a se face, a ieși, a însemna, a părea, a rămâne. Based on the above hypothesis, the supplementary predicative occuring in the proximity of predicative auxiliaries involves redefining the triadic system of the non-personal noun determiners.
Key words:
  • auxiliar predicativ, termen condiţionant, termen condiţionant de gradul II, verbe auxiliare
  • supplementary predicative, conditioning term, 2nd degree conditioning term, auxiliary verbs
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: