Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Auxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentar

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 47
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Auxiliary predicate – conditioning term for the additional predicative element]
In this study we tried to demonstrate that the conditioning term of a supplementary predicative can be represented both by predicative verbs and by auxiliary verbs: a ajunge, a deveni, a fi, a se face, a ieși, a însemna, a părea, a rămâne. Based on the above hypothesis, the supplementary predicative occuring in the proximity of predicative auxiliaries involves redefining the triadic system of the non-personal noun determiners.
Cuvinte-cheie:
  • auxiliar predicativ, termen condiţionant, termen condiţionant de gradul II, verbe auxiliare
  • supplementary predicative, conditioning term, 2nd degree conditioning term, auxiliary verbs
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: