“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frază

Author:
Publication: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Section Prieteni și colaboratori, p. 426-437
ISBN:978-606-714-389-8
Editors:Adina Chirilă
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
11Vasile ȘerbanTeoria și topica propoziției în româna contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: