Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frază

Autor:
Publicația: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Secțiunea Prieteni și colaboratori, p. 426-437
ISBN:978-606-714-389-8
Editori:Adina Chirilă
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

39G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
383Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
20Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
61Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
99G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
210Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
137D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
218Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
45G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
11Vasile ȘerbanTeoria și topica propoziției în româna contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: