“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din limba română de azi: despre un lexic şi o structură gramaticală... animate

Author:
Publication: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 5, p. 343-349
p-ISSN:1844-2048
Publisher:Editura Universităţii „Petru Maior”
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: