“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre conectorii textuali. Cu referire la adverb

Author:
Publication: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 5, p. 295-305
p-ISSN:1844-2048
Publisher:Editura Universităţii „Petru Maior”
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 8

4Alexandru MardaleDespre conceptul de salienţă lingvistică şi căror fenomene le corespunde în limba românăDirecții, I, 1472012pdf
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: