“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Principiul unicităţii funcţiilor sintactice în grupul nominal. Câteva adnotări

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 220-226
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[The uniqueness of syntactic functions in the Noun-Phrase. Some adnotations]
Our paper concerns the uniqueness of syntactic functions in the noun-phrase. We would like to demonstrate, the debate remaining opened, that the modifiers, the determiners and the arguments of the noun have a unique position, all viewed from a syntactic point of view. For explaning the principle of uniqueness, the semantic restriction the noun requires is the leading part. We propose a research hypothesis in what the uniqueness and the argumental vs non-argumental status of a syntactic function is concerned, our capital motivation being to prove that the non-argumental syntatic position too could be unique to the same head of the noun-phrase.
Key words:
  • funcţii sintactice, unicitate, grup nominal
  • syntactic functions, uniqueness, noun-phrase
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 13

9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
4Alexandru MardalePrepoziții și grupuri prepoziționale lexicale adnominale (I)SCL, LVII (1)2006html
1Alexandru MardalePrepoziții și grupuri prepoziționale lexicale adnominale (II)SCL, LVII (2)2006html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
4G. G. NeamțuObservații pe marginea conceptelor de “articol” și “determinare”Studia UBB, XLV (1)2000
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
12Melania FloreaStructura grupului nominal în limba română contemporanăEditura Științificǎ și Enciclopedicǎ1983
2Gabriela Pană DindeleganDeterminant obligatoriu vs. determinant facultativ: o paralelă sintactică între verb și substantivSCL, XXIX (5), 5931978
16Emanuel VasiliuElemente de teorie semantică a limbilor naturaleEditura Academiei1970
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
2I. RizescuObservații asupra îmbinărilor de cuvinteLR, XI (5), 5141962

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: