Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Principiul unicităţii funcţiilor sintactice în grupul nominal. Câteva adnotări

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 220-226
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The uniqueness of syntactic functions in the Noun-Phrase. Some adnotations]
Our paper concerns the uniqueness of syntactic functions in the noun-phrase. We would like to demonstrate, the debate remaining opened, that the modifiers, the determiners and the arguments of the noun have a unique position, all viewed from a syntactic point of view. For explaning the principle of uniqueness, the semantic restriction the noun requires is the leading part. We propose a research hypothesis in what the uniqueness and the argumental vs non-argumental status of a syntactic function is concerned, our capital motivation being to prove that the non-argumental syntatic position too could be unique to the same head of the noun-phrase.
Cuvinte-cheie:
  • funcţii sintactice, unicitate, grup nominal
  • syntactic functions, uniqueness, noun-phrase
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 13

9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
4Alexandru MardalePrepoziții și grupuri prepoziționale lexicale adnominale (I)SCL, LVII (1)2006html
1Alexandru MardalePrepoziții și grupuri prepoziționale lexicale adnominale (II)SCL, LVII (2)2006html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
4G. G. NeamțuObservații pe marginea conceptelor de “articol” și “determinare”Studia UBB, XLV (1)2000
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
12Melania FloreaStructura grupului nominal în limba română contemporanăEditura Științificǎ și Enciclopedicǎ1983
2Gabriela Pană DindeleganDeterminant obligatoriu vs. determinant facultativ: o paralelă sintactică între verb și substantivSCL, XXIX (5), 5931978
16Emanuel VasiliuElemente de teorie semantică a limbilor naturaleEditura Academiei1970
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
2I. RizescuObservații asupra îmbinărilor de cuvinteLR, XI (5), 5141962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: