“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Complementul predicativ al obiectului (CPO) și predicativul suplimentar (PS). Controverse și interpretări

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XV (1), p. 71
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 6

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: