“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Grupul sintactic și sintagma. Două unități?

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 563
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[The syntactic phrase and the syntagm – two distinct syntactic units?]
This paper aims to present a false terminological dichotomy (syntagm vs phrase), emphasizing on the binary structure of the syntagm, as opposed to the phrase, a group of more than two terms, but separable into syntagms, too.
Key words:
  • sintagmă, grup sintactic, unitate relațională, relatem, funcție
  • syntagm, phrase, relational unit, function
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
2D. D. DrașoveanuRelația – dimensiunea esențială a sintagmeiCL, XXII (2), 1551977
1Sorin StatiStructura propozițieiSCL, XIV (2), 1531963
1C. SăteanuSintagma, cea mai mică unitate relaționalăCL, VI (2), 3591961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: