“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Fenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (I)

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XVII (1), p. 68
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:In this article we discuss about some situations of syntactical homonymy and ambiguity: the Subjective Genitive vs Objective Genitive, the ambiguity of the Gerund, the syntactical ambiguity generated by interpreting the Gerundial Predicative Adjunct, the ambiguity of the Participle, the Genitive Nominal Attribute vs the Dative Indirect Object and the Dative Pronominal Attribute vs the Dative Indirect Object.
Key words:
  • omonimie sintactică, ambiguitate, dezambiguizare, competenţă lingvistică, GTG (gramatică), transformări, structură de suprafaţă, structură de adâncime
  • syntactical homonymy, ambiguity, disambiguation, linguistic competence, GTG (grammar), transformations, surface structure, deep structure
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 13

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Maria PetrescuSubiective sau circumstanțiale subordonate introduse prin dacă, unde, cândAUA, 4 (1), 237-2432003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
34Gh. N. DragomirescuMică enciclopedie a figurilor de stilEditura Științifică și Enciclopedică1975
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
5Flora ȘuteuAtribut pronominal sau complement indirect?LR, XI (3), 2671962

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: