“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Punctuația în GBLR: virgula și semnele echivalente

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 618
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[La ponctuation dans la Grammaire de base de la langue roumaine (GBLR). La virgule et les signes de ponctuation équivalents]
Rendant hommage au professeur G.G. Neamțu, éminent grammairien, à qui nous devons également quelques remarques sur la ponctuation roumaine, l’auteur passe en revue les données de la GBLR concernant l’emploi de la virgule et des signes équivalents et les compare aux celles des autres grammaires récentes du roumain: la « Grammaire de l’Académie Roumaine » (GALR), la « Morpho-syntaxe du roumain » (MLR) et The Grammar of Romanian (GR).
Key words:
  • emfază, normă, pauză, sintaxă, topică
  • emphase, norme, pause, ordre des mots, syntaxe
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

0Ioana Vintilă-RădulescuProlegomene la Punctuaţia limbii româneSIL6, 647-6552017pdf

References in this publication: 7

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: