“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contextul diagnostic al substantivului în limba română

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 317-323
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[The diagnostic context of the noun in Romanian language]
The diagnostic context is a modern method, based on distribution, used to define parts of speech. This study reviews the contextual definitions of the noun, previously proposed, and presents a new definition, free of contradictions.
Key words:
  • definiţie, context, valenţă liberă, apozem, secvenţă semnificativă minimală
  • definition, context, free valence, apozem (mark of apposition), minimal significant sequence
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
1Sanda Golopenția-EretescuDelimitarea clasei numeraluluiSCL, XVI (3), 3831965
2Viorica FloreaNumeralul. Analiză distributivăLR, XIV (3), 3351965
17Tatiana Slama-CazacuLimbaj și context
Problema limbajului în concepția exprimării și a interpretării prin organizări contextuale
Editura Științifică1959

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: