Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contextul diagnostic al substantivului în limba română

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 317-323
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The diagnostic context of the noun in Romanian language]
The diagnostic context is a modern method, based on distribution, used to define parts of speech. This study reviews the contextual definitions of the noun, previously proposed, and presents a new definition, free of contradictions.
Cuvinte-cheie:
  • definiţie, context, valenţă liberă, apozem, secvenţă semnificativă minimală
  • definition, context, free valence, apozem (mark of apposition), minimal significant sequence
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
1Sanda Golopenția-EretescuDelimitarea clasei numeraluluiSCL, XVI (3), 3831965
2Viorica FloreaNumeralul. Analiză distributivăLR, XIV (3), 3351965
17Tatiana Slama-CazacuLimbaj și context
Problema limbajului în concepția exprimării și a interpretării prin organizări contextuale
Editura Științifică1959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: