“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Observaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română veche

Author:
Publication: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Section Morfologie și sintaxă, p. 591-599
Editors:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:[Comments on negative intensifiers in Old Romanian]
In Old Romanian (as well as in Modern Romanian) the negator nu is sometimes accompanied by adverbs which work as intensifiers of the propositional negation. Both negative or positive elements keep the same significance throughout the centuries. On the other hand the syntactic patterns are not the same. As we have checked entirely a corpus of texts from different times we have noticed an obvious tendency of rising use of the intensifiers nici and cumva as used in Contemporary Romanian.
Key words:old Romanian, negation, negator, intensifier, negative pattern, subjunctive
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 12

63Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
54Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
180Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
199Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
1Mioara AvramNegații auxiliare devenite negații suficiente în limba română actualăSCL, XXIX (5), 4971978
89I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
83Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: