Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română veche

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 591-599
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Comments on negative intensifiers in Old Romanian]
In Old Romanian (as well as in Modern Romanian) the negator nu is sometimes accompanied by adverbs which work as intensifiers of the propositional negation. Both negative or positive elements keep the same significance throughout the centuries. On the other hand the syntactic patterns are not the same. As we have checked entirely a corpus of texts from different times we have noticed an obvious tendency of rising use of the intensifiers nici and cumva as used in Contemporary Romanian.
Cuvinte-cheie:old Romanian, negation, negator, intensifier, negative pattern, subjunctive
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
1Mioara AvramNegații auxiliare devenite negații suficiente în limba română actualăSCL, XXIX (5), 4971978
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: