Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eterogenitatea adverbului românesc. Tipologie și descriere

Autor:
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 18

0Daciana VladLes équivalents en français de l’adverbe roumain cam dans ses différents emploisStudia UBB, LXV (2), 63-762020html
1Alexandra CunițăCam şi valoarea modală a enunţuluiSIL6, 682-6922017pdf
1Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
2Ion GiurgeaAdverbul clitic mai ca particulă aditivăDindelegan, 2132017
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
2Blanca CroitorDublarea sintactică în limba română din perspectivă tipologicăLR, LXV (1), 612016pdf
6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
1Alexandra CunițăOpérateurs de l’indétermination et marques de la modalité dans un article de l’hebdomadaire roumain Dilema VecheAUT, LIII, 372015pdf
1Anamaria PredaObservații asupra subordonatei concesiveVariația, 1, 1332015pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
1Cristian MoroianuConsiderații diacronice asupra relației de sinonimieSIL5, 5442015pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 57, 2014). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2014LR, LXIV (2), 1832015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
5Rodica Zafiu„Particula” -şi: între intensificare şi indefinireDirecții, I, 2772012pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].