Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărci de comparație în textele vechi

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 79
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:În articolul de față am înregistrat mijloacele de exprimare a gradelor de comparație ale adjectivului în textele vechi, din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Inventarul de unități este instabil, conține forme în permanentă evoluție, atât pentru marcarea comparativului de inegalitate, cât și pentru marcarea comparativului de egalitate. Unele dintre forme sunt specifice perioadei vechi, altele sunt prezente și în limba actuală, dar cu anumite diferențe de funcționare sau cu particularități morfosintactice noi. Schimbările lingvistice în diacronie sunt concepute, potrivit teoriei gramaticalizării (Hopper 1991), ca seturi de procese conectate care afectează mai multe paliere și sunt reglemenentate de mai multe principii de gramaticalizare. Vom acorda un interes special unității polifuncționale mai.
Cuvinte-cheie:schimbare lingvistică, gramaticalizare, unitate polifuncțională, operator de grad
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
7Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: