Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcanice

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (2), Secțiunea Gramatică, p. 247-258
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In Romanian, there is an important number of frozen phrases based on a recursive structure: the obligatory preposition pe plus a verbal basis (formally identical to the past participle) plus the optional ending -e (identical to the feminine / neuter plural inflectional ending -e): pe alese ‘at choice’, pe dibuite ‘fumblingly’, pe înserate ‘at dusk’, pe nesimţite ‘imperceptibly’. The paper analyzes the aforementioned Romanian adverbials from a comparative perspective. It is shown that the Romanian adverbials with this structure resemble Romance adverbials ending with -ons (Fr., Cat.), -ones (Sp.), -ouns (Prov.), -ões (Ptg.), -one / -oni (It.) only in some general respects: the obligatory presence of the preposition, the possibility of replacing the preposition pe with other prepositions (în, de, din, întru, etc.); the final ending, interpreted as an adverbial particle or as a plural inflexion, expressing the repetition of an action and / or its continuity. They contrast in other respects: their general manner value and, secondly, temporal value (they express bodily movements and posture to a limited extent only); the lexical basis comes from a verb, not from a (pure) nominal form; the Romanian pattern is nowadays productive.
With respect to their meaning, to their relative productivity and to the presence of adverbial particles, these Romanian adverbials resemble gerunds from the South-Danubian varieties.
There are also some commonalities with a class of temporal adverbials from Albanian.
The article contains an extensive inventory of Romanian adverbials of the type pe alese ‘at choice’, pe înserate ‘at dusk’, pe nesimţite ‘imperceptibly’.
Cuvinte-cheie:
  • adverbiale româneşti, adverbiale romanice, particule adverbiale, participiul romanic
  • Romanian adverbials, Romance adverbials, adverbial particles, Romance participle
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 15

22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
2Sanda Reinheimer RîpeanuSufixul lat.-one în limbile romaniceSCL, XXXVI (3), 2511985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
3Sanda Reinheimer Rîpeanu, Sarmiza LeahuRom. pe dibuite – sp. a tientasSCL, XXXIV (5), 4511983
1Cătălina VătășescuParalelisme româno-albaneze în domeniul construcțiilor prepoziționale cu sensuri temporaleSCL, XXVIII (1), 591977
5Gheorghe BulgărDespre locuțiunile romînești de tipul: pe alese, de mînecate, pe nevăzuteSCL, XI (3), 3951960
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: