Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dublarea sintactică în limba română din perspectivă tipologică

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (1), Secțiunea Gramatică, p. 61
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Syntactic doubling in Romanian from a typological perspective]
In this article we introduce the concept of syntactic doubling and discuss some of the properties of the structures with syntactic doubling in Romanian, from a comparative perspective. In Romanian linguistics, the concept of syntactic doubling mainly refers to the doubling of a direct or indirect object by a pronominal clitic. Following an approach in the international literature, we propose that the concept of syntactic doubling be enlarged to several phenomena: subject doubling, double negation, the doubling of a relative pronoun, double determination, the repetition of grammatical markers, double auxiliaries, the repetition of the adverb mai (‘more’). Some of these structures are present in standard language, others are found in non-standard Romanian (in dialectal variaties or in spoken language). Some structures are syntactically determined, others are contextually motivated. Many of these types of doubling are found in several languages.
Cuvinte-cheie:
  • dublare clitică, dublare subiectului, dublarea determinantului, repetarea mărcilor gramaticale, dubla exprimare a adverbului
  • clitic doubling, subject doubling, determiner doubling, the repetition of grammatical markers, adverb doubling
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 7

2Blanca CroitorVocative markers in old RomanianDiacronie–sincronie, I, 772014pdf
18Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Marleen van PeteghemLe redoublement clitique en roumain et en espagnol et l’opposition accusatif vs. datifAUI, XLIX-L, 4232003-2004
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
7Tamara RepinaCaracterul sintagmatic al declinării româneștiSCL, XXII (5), 4591971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: