Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O prea scurtă istorie a prefixoidelor

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 283
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans l’article présent l’auteur discute la génèse du terme „préfixoide”, conçu par le grande linguiste italien Bruno Migliorini en 1935. Dans la linguistique roumaine le nouveau concept a été introduit par notre éminent professeur Iorgu Iordan il y a 70 ans, dans son important livre Limba română actuală.
L’auteur décèle dans cet article 4 étapes principales de l’implantation du procédé de la préfixation dans la langue roumaine; tout en insistant sur la dernière des périodes, la plus productive, et sur les tendences des prefixoïdes roumains.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

15Florica DimitrescuTeme lexicale actuale (începutul secolului al XXI-lea)Editura Academiei2014
2Magdalena-Elena CiohodaruComportamentul contextual al morfemelor ECO- şi BIO-Direcții, II, 492012pdf
4Adriana Stoichițoiu IchimMorfemele libere bio și eco din perspectiva terminologiei „externe”Bidu-Vrănceanu, 3072011
2Adriana Stoichițoiu-IchimDouă morfeme lexicale cu statut ambiguu în româna actuală: emo, etnoControverse, I, 3052010pdf
3Florica DimitrescuNote despre datare şi predatare . LR, LV (5-6), 3012006html
1Mioara AvramL’histoire complexe d’un élément de composition en vogue: roum. -cratRRL, XLIII (3-4), 1591998
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
1Florica DimitrescuObservații asupra prefixoidului tele-LR, XIX (2), 1411970
1Luiza SecheTele-...LR, XIV (3), 4071965
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
2Iorgu IordanUn dicționar de neologisme românești din anul 1862SCL, I (1), 571950
83Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: