Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comportamentul contextual al morfemelor ECO- şi BIO-

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 49
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The study analyzes some low level specialized language texts, where the morphems ECO- and BIO- are updated. In these texts, both ECO- and BIO- morphems are used without any difference in meaning, therefore the semantic and contextual specialization becomes difficult. This study shows that ECO- and BIO- become contextual terms, but nevertheless they are still morphems taken as environmental-related terms.
In the end, we state that the context is very important to convey the specialized meaning, as well as the remarkable conceptual mobility, considering the connection with a relatively independent scientific field.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

4Adriana Stoichițoiu IchimMorfemele libere bio și eco din perspectiva terminologiei „externe”Bidu-Vrănceanu, 3072011
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: