“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii române

Author:
Publication: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Section Studii, p. 224-239
Editors:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Cet étude se réfère aux zoonymes qui ne sont pas certifiés par les dictionnaires de la langue roumaine. Dans notre démarche on a fait appel aux éditions bibliques depuis XVIe siècle jusqu’au XXe siècle. Au début, on a discuté quelques répères théoriques sur le sens et on a défini le sens. Puis on a fait l’inventaire des zoonymes après l’étymologie et après la première attestation.
Key words:zoonymes, animal, première attestation, etymologie, tradition biblique roumaine
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 27

92Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
45Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
75Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
32Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
36Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
53Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
58Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
96A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
15Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
67Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
106I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
132Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
203Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: