“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

L’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatif

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LVIII (2), p. 125-136
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:The origin of the 3rd person dative plural clitic le has not been correctly explained in the historical linguistic literature on Romanian. I argue that the common Romanian form of the clitic was lă. This form either directly comes from Lat. illorum by several exceptional reduction processes linked to the clitic character, or, more probably, has emerged by analogy: at a certain stage of (proto-)Romanian, the clitics not marked for gender all looked like reduced forms with respect to the strong forms, preserving only the initial segment consonant + vowel. In such a system, the strong dative plural loru had to be associated with *lo, which has regularly evolved to lă. The replacement of nă and lă by ne and le, which only took place in the Daco-Romanian dialect, quite late (the most ancient texts still have nă and lă), appeared as a result of an oscillation in the clitic system due to the ‘velarisation’ of e (the e>ă shift after labials not followed by front vowels), which created a me/mă oscillation for the 1st singular accusative clitic me. This oscillation triggered the emergence of ne/nă and le/lă pairs (and probably also *ve/vă). Finally, the oscillation was interpreted according to the velarisation rule (possibly because the velarisation shift itself was gradually spreading throughout Daco-Romanian), so that the forms in -e were generalized after dentals and laterals (ne and le) and those in -ă after labials (mă and vă).
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 20

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
8Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: