“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нр

Author:
Publication: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 298
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Publisher:Univers Enciclopedic Gold
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 13

1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 359-3642015pdf
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
2Alexandru MareșO falsă mărturie despre vechimea scrisului românescSCL, XLVII (1-6), 1151996
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
8Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: