Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нр

Autor:
Publicația: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 298
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Editura:Univers Enciclopedic Gold
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 359-3642015pdf
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
2Alexandru MareșO falsă mărturie despre vechimea scrisului românescSCL, XLVII (1-6), 1151996
134Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
65Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
193Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
83Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
7Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
106I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: