“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba română

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 239
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:The paper contains the results of a comparative analysis of Romanian old texts which are in a direct or indirect relation (filiation). The diachrony of the structures throws into prominence the tendency of stabilization of the definite article’s rules of usage (in centuries 16-18), through the restriction of its occurrence in relation to the determiner cel and to the inflectional case endings.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 5

References in this publication: 12

25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
4Magdalena GeorgescuConsiderații filologice asupra unui vechi text românescLR, XXVII (1), 731978
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: