“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopică

Author:
Publication: Limba română, LXV (4), Section Gramatică, p. 497-504
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[Notes on nominal phrase internal quantification. A language variation, diatopic perspective]
The paper deals with a few types of nominal phrase internal quantified structures in Romanian. The facts and the phenomena discussed are geographically circumscribed, being characteristic only to certain dialectal and sub-dialectal varieties of Romanian.
Key words:
  • româna veche, româna modernă, cuantificare, grup nominal, variaţie diatopică
  • old Romanian, modern Romanian, quantification, noun phrase, diatopic variation
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 14

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
17Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: