“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre câteva grafii în aparenţă bizare din Psaltirea Hurmuzaki

Author:
Publication: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 33
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Publisher:Univers Enciclopedic Gold
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
3Alexandru RosettiObservații asupra textului și limbii Psaltirii HurmuzakiSCL, XXXII (5), 5211981
1Ioan PătruțLegea silabelor deschise în limbile slave și urme ale ei în scrierea veche romîneascăLR, IV (4), 74-821955pdf
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: