Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre câteva grafii în aparenţă bizare din Psaltirea Hurmuzaki

Autor:
Publicația: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 33
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Editura:Univers Enciclopedic Gold
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
3Alexandru RosettiObservații asupra textului și limbii Psaltirii HurmuzakiSCL, XXXII (5), 5211981
1Ioan PătruțLegea silabelor deschise în limbile slave și urme ale ei în scrierea veche romîneascăLR, IV (4), 74-821955pdf
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: