“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
  • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian

Author:
Publication: Diacronia, 6, A86
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În dacoromâna veche, veri < lat. velis are diferite valori morfologice, de la valoarea primară, cea de verb predicativ (veria vrea, 2sg), la verb auxiliar (veri face), conjuncție sau element component al unui conector disjunctiv (veri ... veri), respectiv concesiv (să veri că), formant al indefinitelor (vericine, vericît etc.). Evoluția de la valoarea verbală la celelalte tipuri este rezultatul unui proces de gramaticalizare identificat nu numai în română, unde continuă tendința începută în latina tîrzie, ci și în alte limbi, neînrudinte genealogic, dintre care sugestivă pentru comparație este albaneza. Scopul acestui articol este inventarierea și exemplificarea ocurențelor formal-funcționale ale lui veri, bogat atestate de timpuriu în română.
  • In old Romanian, veri < lat. velis has various morphological values—predicative verb (veri is, etymologically, the 2nd person singular of the verb a vrea ‘to want’), future auxiliary (veri face ‘you will do’), conjunction or part of a disjunctive conjunction (veri ... veri ‘either ... or’), concessive conjunction (să veri că ‘although’), component of indefinite pronouns (vericine ‘whoever’, vericît ‘no matter how much’, etc.). The formal evolution from the predicative value is the result of a grammaticalization process identified both in Romanian (where it continues a process started in Late Latin) and in other languages, genealogically unrelated, from which Albanian is suggestive for comparison. The purpose of this article is to make an inventory of the formal-functional occurrences of veri, widely attested in old Romanian.
Key words:
  • gramaticalizare, verb predicativ, verb auxiliar, conector disjunctiv, conector concesiv
  • grammaticalization, predicative verb, auxiliary verb, disjunctive connector, concessive connector
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 9

1Andra Vasilescu
  • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
  • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN