“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Preliminarii la o istorie a criticii textuale românești din epoca modernă

Author:
Publication: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Section Prieteni și colaboratori, p. 487-498
ISBN:978-606-714-389-8
Editors:Adina Chirilă
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

2Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
5N. A. UrsuContribuția Academiei Române în domeniul editării critice a textelor vechi româneștiLR, XV (5), 5311966
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: