Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Preliminarii la o istorie a criticii textuale românești din epoca modernă

Autor:
Publicația: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Secțiunea Prieteni și colaboratori, p. 487-498
ISBN:978-606-714-389-8
Editori:Adina Chirilă
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

2Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
5N. A. UrsuContribuția Academiei Române în domeniul editării critice a textelor vechi româneștiLR, XV (5), 5311966
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: