“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sintagma partitivă în limba veche

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 189
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:This paper analyzes the nominal partitive construction with special attention to the old language. The goal of the article is three-fold: (a) to mention the peculiarities of construction and use in the old language; (b) to establish the evolution of this syntactic pattern in the old language and in the transition from the old language to the present day language; (c) to analyze the dynamics and competition among partitive prepositions and especially the status of the partitive preposition de.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 5

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Camelia UșureluMărci specializate pentru exprimarea aproximării și a impreciziei în româna vecheStoichițoiu Ichim, 322-3322017pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html

References in this publication: 8

17Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
6Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea construcției partitive de tipul un prieten de-al meuLR, XXXII (1), 151983
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: