“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Substituția complementizatorilor în copii ale Letopisețului lui Neculce

Author:
Publication: Limba română: ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, Section Gramatică și fonologie, p. 131
Editors:Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan Oprea
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 4

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Cristinel SavaComplementizatorii compuşi în limba română. Posibile interpretăriLR, LXIV (3), 3672015pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].