Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Substituția complementizatorilor în copii ale Letopisețului lui Neculce

Autor:
Publicația: Limba română: ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, Secțiunea Gramatică și fonologie, p. 131
Editori:Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan Oprea
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 4

6Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
84Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Cristinel SavaComplementizatorii compuşi în limba română. Posibile interpretăriLR, LXIV (3), 3672015pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].