“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre pre la acuzativ

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, II, p. 565-581
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[În numărul 1 din „Arhiva” de la Iași, anul XXVIII (1921), p. 49–52, publică Ilie Bărbulescu un articol intitulat „Vechimea acuzativului cu pre”, în care caută să demonstreze că întrebuințarea lui pre la acuzativ este mai veche decât se credea, deoarece se găsesc, încă în sec. al XVI-lea, câteva cazuri de întrebuințarea prepoziției po înaintea complementului drept. Aceasta este potrivnică uzului slavon și nu se poate explica decât ca un românism, o traducere greșită. Părerea aceasta stă în consonanță cu cele ce le cetim la I. A. Candrea în Psaltirea Scheiană p. CCI–CCII, unde de asemenea se susține că întrebuințarea lui pre datează din timpuri străvechi. Ea este în contradicție cu concluziile la care ajunsese St. Stinghe în studiul său Die Anwendung von pre als Akkusativzeichen (publicat în „Anuarele” lui Weigand III și IV), căci autorul acestei lucrări nu putea atesta acuzativul cu pre înaintea anului 1574 și credea că generalizarea lui în limbă s-a întâmplat între anii 1580 și 1600.
Chestiunea merită de a fi luată din nou în cercetare, nu numai pentru interesul lingvistic ce-l prezintă, ci și din cauză că întrebuințarea lui pre sau lipsa lui înaintea acuzativelor care însemnează ființe trecea, de la lucrarea lui Stinghe încoace, ca un criteriu binevenit pentru datarea textelor noastre vechi.]
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 9

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: