“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Trăsături de gen personal ale numelor de rudenie în limba română veche

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Section Gramatică, p. 173
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[Personal Gender Characteristics of Kinship Terminology in Early Romanian] The aim of the paper is to underline the predisposition of the Romanian language towards the category of the animate. The animate represents a lexico-semantic class of nouns including kinship terminology, which distinguishes itself through a particular morpho-synthetic behavior. This is the reason for which this terminology displays personal gender features that set them apart from the prototypical nouns and brings them together to proper nouns.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
5I. FaiciucVocativul termenilor de înrudire și al prenumelor în graiul maramureșeanCL, XVIII (1), 631973
1Paula DiaconescuVocativul în -(ul)eSCL, XIX (5), 4691968
4Paula DiaconescuDeclinarea cu „articol definit” proclitic în limba română. Genitiv-dativul substantivelor comune, nume de persoanăSCL, XVII (5), 5551966
9Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 565-5811921-1922pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: