Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trăsături de gen personal ale numelor de rudenie în limba română veche

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 173
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Personal Gender Characteristics of Kinship Terminology in Early Romanian] The aim of the paper is to underline the predisposition of the Romanian language towards the category of the animate. The animate represents a lexico-semantic class of nouns including kinship terminology, which distinguishes itself through a particular morpho-synthetic behavior. This is the reason for which this terminology displays personal gender features that set them apart from the prototypical nouns and brings them together to proper nouns.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
5I. FaiciucVocativul termenilor de înrudire și al prenumelor în graiul maramureșeanCL, XVIII (1), 631973
1Paula DiaconescuVocativul în -(ul)eSCL, XIX (5), 4691968
4Paula DiaconescuDeclinarea cu „articol definit” proclitic în limba română. Genitiv-dativul substantivelor comune, nume de persoanăSCL, XVII (5), 5551966
9Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 565-5811921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: