“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Diateză și perspectivă

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 461
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:The article explores the possibility of reinterpreting grammatical voice as a cognitive category placed in the leftmost position of the left periphery. There are four available perspectives for a speaker to present an event to a hearer: (i) the agent perspective, (ii) the pacient and the beneficiary perspective, (iii) the event perspective, and (iv) the relational perspective. Strategies of perspectivation vary across cultures and index cultural ways of conceptualizing the world and mapping it on linguistic structures. The present analysis focuses the Romanian case and describes the structures projected by each perspective via morphosyntactic, lexical, discursive and pragmatic strategies. The cognitive approach to voice shifts the research interest from the principle-parametric account to the effects of perspective on the structure of sentences across languages.
Key words:voice/diathesis, perspective, perspectivation strategies in Romanian, cognition and parametric variation
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 25

84Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
5Gabriela Pană Dindelegan, Carmen Mîrzea VasilePe marginea unei construcții vechi și populare: «(mi-)a fost dat (să ...)». Cu referire la limba vecheMarin, 377-3832013
63Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
54Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaePasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?LR, LXI (1), 73-812012pdf
html
26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
176Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
128Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
5Emanuela TimotinOriginea pasivului românescSCL, LIII (1-2)2002html
3Emanuela TimotinPasivul românesc în textele originale din secolul al XVI-leaSCL, LI (1), 2252000
3Emanuela TimotinModalități de exprimare a pasivului în dialectele românești sud-dunăreneSCL, LI (2), 4812000
8Alexandra CornilescuRemarks on the Syntax and the Interpretation of Romanian Middle Passive SE SentencesRRL, XLIII (5-6), 3171998
16Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
4Alexandra CornilescuA Note on Dative Clitics and Dative Case in RomanianRRL, XXXII (3), 2131987
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
54I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
5Elena BereaObservații asupra diatezei pasive în limba românăSCL, XVII (5), 5671966
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: