“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Evoluția articolului hotărât și genitivul în româna veche

Authors:
Publication: Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, Section Istoria limbii. Istoria limbii literare. Dialectologie. Etimologie, p. 647
Editors:Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela Constantinescu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 9

3Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
6Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
84Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
54Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2010LR, LX (3), 307-4532011pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].