“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Notă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc

Author:
Publication: Limba română, LXII (2), Section Gramatică, p. 186-208
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Building on previous work on parameterisation in the minimalist framework and on Gabi Danon’s (2010) insight that there exists a definiteness parameter, we claim that this parameter manifests itself in the syntax of the Romanian DP. We discuss several structures which show that the definiteness feature is active for Agree (definiteness agreements; the genitive marker al), and we employ data from the history of Romanian to show that the definite article is projected as a suffix on the noun. At the same time, we establish the position of the definiteness parameter in the hierarchical model built by Ian Roberts (2012a, 2012b) (i.e. it is a mesoparameter), and argue that the data analysed here can be taken as evidence for the validity of the Borer–Chomsky Conjecture.
Key words:
  • sintaxă comparată, parametrul [+ definit], acord în definitudine, Ipoteza Borer–Chomsky
  • comparative syntax, definiteness parameter, definiteness agreement, Borer–Chomsky Conjecture
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 12

0Alexandra CornilescuExternal Possessors, Weak Definites and Accusative Assignment in RomanianSCL, LXXI (1), 101-1152020pdf
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
2Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
4Adam LedgewayParallels in Romance Nominal and Clausal MicrovariationRRL, LX (2-3), 105-1272015pdf
html
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
0Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeArticol hotărât referenţial vs articol hotărât expletiv. Situaţia numelor propriiNeamțu, 1682015pdf
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Alexandru Nicolae, Alexandra CornilescuClassifying pronouns: The view from RomanianBWPL, XVI (1)2014pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html

References in this publication: 20

8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeRomanian Possessives: Adjectives or Pronouns? A comparative perspectiveBidu-Vrănceanu, 1112011
9Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
9Camelia StanGrupul nominal românesc (aspecte diacronice)Dinamica, 2392008
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
11Magdalena VulpeRepartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînăFD, V, 1231963
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: