“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Variația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română veche

Author:
Publication: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Section Gramatică și fonetică, p. 59
ISBN:978-606-16-0797-6
Editors:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[Diachronic variation of the complex sentences headed by when in Old Romanian]
The aim of this paper is twofold: first, to describe the concept of complex sentences (CSs), and, second, to analyze the diachronic variation of CSs in old Romanian, by investigating the sentences HEADED by the temporal connector when. Both qualitative and quantitative analyses are based on an extensive corpus (43 texts), covering three centuries of linguistic change: 16th – 18th c.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 10

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: