“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. Stadiul cercetării

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 33
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:În textul următor sînt enumerate, în ordine cronologică, publicaţiile învăţaţilor din diverse spaţii culturale care au arătat un interes deosebit faţă de cea mai veche tipăritură românească păstrată pînă astăzi şi cunoscută, în literatura de specialitate, sub titulatura Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 1551-1553. Înţelegerea stadiului cercetării asupra acestei mărturii duble de cultură şi limbă veche – românească şi slavonă – ne permite să observăm diversele probleme şi soluţii aduse de savanţii români şi străini cu privire la provenienţa tipăriturii româneşti, chiar a hîrtiei întrebuinţate în alcătuirea acesteia, responsabilul/ responsabilii cu traducerea şi revizia textului românesc, sursele traducerii româneşti, relaţia dintre textul slavon şi cel românesc, precum şi graiul/graiurile reprezentative în textul românesc.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 17

9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
4Alexandru MareșEvangheliarul din Petersburg, tipărirea unei mai vechi traduceri moldovenești?LR, XVII (1), 851968
8Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
6Ion GhețieLocalizarea textelor vechi românești după criterii lingvisticeSCL, XVI (3), 3911965
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: